Kastre Vallavalitsus otsustas 18. juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste...

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 18. juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste...

Kastre Vallavalitsus on kollektiivpuhkusel 8.-26. juuli. Kollektiivpuhkuse ajal on Kurepalus vallamajas võimalik registreerida sünde ja elukohateateid esmaspäeviti kell 10-14 ja neljapäeviti...

Kastre Vallavalitsus on kollektiivpuhkusel 8.-26. juuli

Kastre Vallavalitsus on kollektiivpuhkusel 8.-26. juuli. Kollektiivpuhkuse ajal on Kurepalus vallamajas võimalik registreerida sünde ja elukohateateid esmaspäeviti kell 10-14 ja neljapäeviti...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku...

Juulikuust väljastab surmatõendi tervishoiuteenuse osutaja

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku...

28. juunil kell 18 toimub Priiuse seltsimajas vallavanema vastuvõtt koolilõpetajatele. Vallavalitsus palub kõigil Kastre vallas elavatel kutse-, kõrg-, ja ülikooli lõpetajatel endast teada anda...

Koolilõpetaja, anna endast märku!

28. juunil kell 18 toimub Priiuse seltsimajas vallavanema vastuvõtt koolilõpetajatele. Vallavalitsus palub kõigil Kastre vallas elavatel kutse-, kõrg-, ja ülikooli lõpetajatel endast teada anda...

Kastre Vallavalitsus võttis 13. juunil 2019 korraldusega nr 337 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lange külas asuva  Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu . Planeeritav ala...

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Kastre Vallavalitsus võttis 13. juunil 2019 korraldusega nr 337 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lange külas asuva  Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu . Planeeritav ala...

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                         13....

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 18. juunil 2019 kell 17.00 Järvselja jahilossis

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                         13....

Kastre Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hanke "Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti ekspertiis" hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. ...

Kastre Vallavalitsus soovib sõlmida lepingu SA Hooldekodu Härmalõng rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi läbiviijaga

Kastre Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hanke "Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti ekspertiis" hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. ...

Kastre valla juunikuine infoleht on kättesaadav siin .

Ilmunud on juuni infoleht

Kastre valla juunikuine infoleht on kättesaadav siin .

ÜLESKUTSE PAADIMEHED, -NAISED OSALEMA PEIPSI TOIDU TÄNAVAL   24.-25.august toimub teine „Peipsi Toidu Tänav 175 km". See on pop-up restoranide festival, mis kulgeb Vasknarvast...

ÜLESKUTSE PAADIMEHED, -NAISED OSALEMA PEIPSI TOIDU TÄNAVAL

ÜLESKUTSE PAADIMEHED, -NAISED OSALEMA PEIPSI TOIDU TÄNAVAL   24.-25.august toimub teine „Peipsi Toidu Tänav 175 km". See on pop-up restoranide festival, mis kulgeb Vasknarvast...

Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu väljaehitamine - hankedokumendid

Kastre Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu rajajaga

Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu väljaehitamine - hankedokumendid

Kastre valla valimiskomisjon kinnitas oma 24.05.2019 otsusega nr 2 "Kastre valla valimiskomisjoni valimisteaegse tööaja määramine" 2019 aasta Euroopa Parlamendi valimiste häälte korduslugemise...

Kastre valla valimiskomisjoni teade

Kastre valla valimiskomisjon kinnitas oma 24.05.2019 otsusega nr 2 "Kastre valla valimiskomisjoni valimisteaegse tööaja määramine" 2019 aasta Euroopa Parlamendi valimiste häälte korduslugemise...

  Konkurss-festival Annetekoda 2019 KUTSUME KÕIKI EESTIMAA...

Anne Veski toetusel käivitub konkurss Annetekoda

  Konkurss-festival Annetekoda 2019 KUTSUME KÕIKI EESTIMAA...

Seoses koormusmatka toimumisega võib 17. mai hilisõhtust 19. mai lõunani Kambja ja Kastre valla piirkondades näha tavapärasest rohkem kaitseväe vormi kandvaid inimesi, koos korraldajatega osaleb...

Naiskodukaitse koormusmatk lõppes võistlustega Sillaotsa kooli staadionil

Seoses koormusmatka toimumisega võib 17. mai hilisõhtust 19. mai lõunani Kambja ja Kastre valla piirkondades näha tavapärasest rohkem kaitseväe vormi kandvaid inimesi, koos korraldajatega osaleb...

Värske Kastre valla infoleht on loetav siin . Paberkandjal ilmub alates 16. maist.   toimetus

Ilmunud on maikuu infoleht

Värske Kastre valla infoleht on loetav siin . Paberkandjal ilmub alates 16. maist.   toimetus

Kastre vald kuulutab välja heakorra konkursi „ Kaunis kodu 2019" Konkursi "Kaunis Kodu" eesmärgiks on Kastre  vallas heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks...

Kastre valla Kaunis kodu 2019

Kastre vald kuulutab välja heakorra konkursi „ Kaunis kodu 2019" Konkursi "Kaunis Kodu" eesmärgiks on Kastre  vallas heakorrastatuse tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks...

Kastre valla arengukava perioodiks 2019-2026 eelnõuga saab tutvuda, valla veebilehel  https://www.kastre.ee/arengukava Avalikud arutelud toimuvad:  29....

Kastre valla arengukava avalikud arutelud

Kastre valla arengukava perioodiks 2019-2026 eelnõuga saab tutvuda, valla veebilehel  https://www.kastre.ee/arengukava Avalikud arutelud toimuvad:  29....

Kahekümne Lõuna-Eesti omavalitsuse juhid eesotsas Tartu linnapea Urmas Klaasiga allkirjastavad esmaspäeval, 29. aprillil kell 10 Suurel Munamäel koostöölepingu, mis toetab Tartu...

Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid allkirjastavad hea tahte lepingu

Kahekümne Lõuna-Eesti omavalitsuse juhid eesotsas Tartu linnapea Urmas Klaasiga allkirjastavad esmaspäeval, 29. aprillil kell 10 Suurel Munamäel koostöölepingu, mis toetab Tartu...

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                         18....

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 23. aprillil 2019 kell 17.00 Võnnu Kultuurimajas

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                         18....

Tulenevalt valla kruusateede konstruktsiooni taastumisega Kastre Vallavalitsus   otsustab: 1. Tunnistada kehtetuks Kastre Vallavalitsuse 20.03.2019.a korraldus nr 152 „Kastre valla...

Kastre valla kohalikel teedel liikluse piiramise lõpetamine

Tulenevalt valla kruusateede konstruktsiooni taastumisega Kastre Vallavalitsus   otsustab: 1. Tunnistada kehtetuks Kastre Vallavalitsuse 20.03.2019.a korraldus nr 152 „Kastre valla...

PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada. Toetuste taotlemine...

Aeg on valmistuda pindalatoetuste taotlemiseks

PRIA pakub toetustest huvitatud taotlejaile võimalust põldude ja poollooduslike koosluste (PLK) alade piirid aegsasti elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA valmis joonistada. Toetuste taotlemine...