« Tagasi

Täna on noorte stipendiumikonkursi "Tuleviku tähed" kandidaatide esitamise tähtaeg!

VIIMANE PÄEV ESITAMISEKS!

Noorte stipendiumikonkurss Tuleviku Tähed

Kastre valla kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiaga „Tuleviku tähed" ja sellega kaasneva tähelepanu osutamisega tunnustatakse Kastre valla noori, kes erinevatel aladel (kultuur, haridus, sport) on saavutanud edu nii maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil. Lisaks soovime ära märkida ja tunnustada ka noorte treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Seega palume ka nende nimed ja lühitutvustused dokumentidele lisada. Tuleviku täheks võib esitada ka gruppe ja kollektiive. Preemia määramisega tunnustatakse noorte tänaseid edusamme ning loodetakse nende positiivsele eeskujule valla kultuuri-, hariduse ja spordielule. Arvestatakse 2018. aasta kalendriaasta saavutusi. 
Preemia taotlemine:
• Kandidaadiks saab olla kuni 26-aastane rahvastikuregistris registreeritud Kastre valla elanik või elanikud.
• Tuleb esitada järgmised dokumendid: lapsevanema/soovitaja/kandidaadi avaldus; kirjalik lühiülevaade kandidaadi saavutustest ja huvitegevusest; diplomi(te), aukirja(de) jms koopiad, juhendajate/treenerite/õpetajate lühikirjeldused. Avalduse blankett on saadaval 
http://www.kastre.ee/taotlusvormid-ja-korrad
• Avaldus tuleb esitada 25. jaanuariks 2019 vald@kastre.ee. 
Preemiad on rahalised:
I preemia 300€, 
II preemia 200€
III preemia 100€.