« Tagasi

Talihooldus Kastre valla teedel

Teede talihooldus tähendab kõigi Kastre valla kohalike teede ja erateede talvist teehooldust. Teehooldust teostame nende elamuteni, kus inimesed elavad püsivalt sees. Kui elamu on näiteks jäätmeveost vabastatud omaniku soovil seoses sellega, et ta ei kasuta elamut, siis teed sinna ei hooldata, v.a. kui omanik selleks soovi avaldab. Igal elamu omanikul on võimalik ise traktoristile või tee hooldaja firmale teada anda, kus ei tohiks lükata või kus peaks lükkama.

Talihoolduse teostamine  2018/2019 talveperioodil on jaotatud Kastre valla territooriumil kaheksasse piirkonda.

Küsimuste tekkimisel või probleemide ilmnemisel konkreetsete tööde osas palume pöörduda otse piirkonnas lumekoristustööde eest vastutavate isikute poole.

1 piirkonna külad: Aardla, Aardlapalu, Haaslava, Kurepalu, Mõra, Lange, Igevere, Roiu, Päkste, Kitseküla, Kõivuküla, Tõõraste. Töövõtja – Ojamaa Talu OÜ, telf 523 3643.

2 piirkonna külad:  Metsanurga, Koke, Kriimani, Kitseküla (Kitsejärve tee), Uniküla, Paluküla, Kaagvere. Töövõtja – OÜ Männiku Piim,  Toomas Pungar telf 526 7830.

3 piirkonna külad:  Päkste (Priisoo tee), Ignase, Aadami, Uniküla (Roosi tee), Tõõraste, Igevere, Kõivuküla. Töövõtja – osaühing Sahkar TT, telf 5693 9149

4 piirkonna külad: Võruküla, Sudaste, Poka, Melliste, Vana-Kastre, Kaagvere, Melliste, Tammevaldma. Töövõtja – Pedaja mahetalu OÜ, telf  5646 4615.

5 piirkonna külad: Sarakuste, Mäksa, Tigase, Kaarlimõisa, Veskimäe, Võõpste, Kastre, Aruaia, Melliste, Sudaste, Tammevaldma. Töövõtja – KP Teehooldus OÜ telf 504 6588

6 piirkonna külad: Mäletjärve, Poka, Melliste, Tammevaldma, Terikeste, Võõpste, Poka, Mäletjärve, Kriimani, Terikeste. Töövõtja – KP Teehooldus OÜ telf  504 6588.

7 piirkonna külad: Kurista, Rookse, Issaku, Imste, Kannu, Hammaste, Võnnu. Töövõtja – FIE Jaanus Aviste, telf  528 8312.

8 piirkonna külad: Terikeste, Võõpste, Lääniste, Kõnnu, Liispõllu, Agali, Ahunapalu, Rõka. Töövõtja – HABEMIKU TALU, telf  506 6569.

Küsimus võib tekkida, miks ühes külas teostab lumetõrjet mitu töövõtjat? Siin on lähtutud loogikast, et teenusepakkujal oleks tööde läbiviimine võimalikult optimeeritud.

Töövõtja on kohustatud organiseerima lumetõrje töid teedelt hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju lõppu.

Kui küsimusele ei saa vastust või probleemi ei õnnestu lahendada vastutavate isikute kaudu, palume pöörduda valla poolse kordineerija Maanus Ringo poole, telf 5089713.

Probleemiks on olnud lumekoristustööde tegemine tiheasustusega piirkondades. Põhjuseks on majaelanike autode parkimine avalikuks kasutamiseks mõeldud teele, mille tõttu jääb tee sõiduosa vaevu 3 meetri laiuseks. Selline olukord takistab teedel liikumist ja tee hooldustöid. Automanikel tuleb leida oma sõiduki parkimiseks kohad, kus need ei takista lumetõrje töid.

Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud ja teetruubid.

Tähistada tuleb, ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnika lõhkuda.

Kodanikelt ootame koostööd ja mõistvat suhtumist.

Lisainfo piirkondade kohta http://www.kastre.ee/lumelukkamine