« Tagasi

Kastre Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltööspetsialistile

Kastre Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltööspetsialistile

 

Kastre Vallavalitsus võtab tööle täistööajaga sotsiaaltööspetsialisti, kelle tööülesanneteks on sotsiaalhoolekandealase töö koordineerimine ja sotsiaaltöö korraldamine Võnnu piirkonnas (nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes, sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine, abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine, andmete esitamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STAR, valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine, valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine, valdkonna projektitöödes osalemine)

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltööalane);
 • teadmised sotsiaalhoolekande põhimõtetest ja võimalustest;
 • teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, sotsiaalteenuste ja -toetuste süsteemist ning riigi- ja omavalitsussüsteemist;
 • kogemus asjaajamises ja dokumentide koostamises;
 • oskus hoida ja järgida konfidentsiaalsust ja sotsiaaltöö eetikat;
 • eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;
 • hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • tööks vajalik arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid);
 • B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb:

 • erialane kõrgharidus, inglise ja vene keele oskus suhtlemistasandil.

Omalt pool pakume:

 • Vastutusrikast, mitmekesist tööd ja arendavat töökeskkonda, toetavat meeskonda ja erialaseid täiendkoolitusi.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info: motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 21.jaanuariks 2019 e-posti aadressile vald@kastre.ee. Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Karmen Vetemäe, telefon 7446527; 53325912, e-post: karmen.vetemae@kastre.ee