« Tagasi

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Võnnu Keskkooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Võnnu Keskkooli direktori  vabaneva ametikoha täitmiseks

Kandidaadilt eeldame:

 • vastavust haridus –ja teadusministri 29.augusti 2013.a määrusega nr 30  „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded"  § 2 lõige 1 nõuetele;
 • juhtimiskogemust;
 • teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja eelarvelise asutuse majandamise alustest;
 • analüüsi- ja planeerimisoskust;
 • koostöötahet, vastutustundlikust, korrektsust ja täpsust;
 • väga head suulist ja kirjaliku eneseväljendusoskust.

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus haridusvaldkonnas või valdkonna hea tundmine.

 

Konkursi osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga ning essee teemal „Väljakutsed ja võimalused Võnnu Keskkoolis" ( maksimum 2-l leheküljel);
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Tööle asumise aeg:

August 2018

 

Dokumendid esitada hiljemalt  5. juuliks 2018.a e-posti aadressile vald@kastre.ee või saata Kastre Vallavalitsuse aadressile Vallamaja, Kurepalu, Kastre vald, 62113, Tartumaa

Lisainfo tel. 56982166, e-post: Priit.Lomp@kastre.ee Priit Lomp, vallavanem