« Tagasi

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti vabaneva ametikoha täitmiseks

Keskkonnaspetsialisti ülesanded on:

 • Jäätmemajanduse korraldamine ja jälgimine.
 • Keskkonnamõju hindamise alase tegevuse korraldamine.
 • Keskkonnajärelevalve teostamine.
 • Keskkonnalubade taotluste kohta arvamuste andmine.
 • Keskkonnaalaste projektide läbiviimise korraldamine.
 • Kodanike nõustamine keskkonnaalastes küsimustes.
 • Hajaasustusprogrammi taotluste menetlemine.
 • Tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine, kooskõlastamine ning esitamine vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel, sh osalemine vallavolikogu ja vallavalitsuse istungitel, kus käsitletakse keskkonnaküsimusi.
 • Valla arengustrateegia, arengukavade ja üldplaneeringu väljatöötamisel, täiendamisel ja elluviimisel osalemine.
 • Hankedokumentide vormistamisel, hangete korraldamisel ja läbiviimisel osalemine.
 • Avaldustele, kaebustele ja teabenõuetele vastamine ning kirjavahetuse pidamine oma pädevusse kuuluvates küsimustes.
 • Valla majandusosakonna juhataja või tema asendaja poolt antud muude ametialaste korralduste täitmine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus (soovitavalt valdkondlik);
 • Vähemalt 1-aastane töökogemus valdkonnas;
 • eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu
 • tööks vajalik arvuti ja programmide kasutamise oskus;
 • tööks vajalike riigi ja  kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus, analüüsivõime.

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus sektoris;
 • inglise ja vene  keele oskus suhtlustasandil.

 

Konkursi osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • väga häid eneseteostusvõimalusi valdkondade arendamisel;
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

 

Tööle asumise aeg:

 • esimesel võimalusel;
 • teenistuskoha asukoht on Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja.

Dokumendid esitada hiljemalt  21. veebruariks  2019. a e-posti aadressile  vald@kastre.ee  märgusõnaga „Keskkonnaspetsialist" või saata Kastre Vallavalitsuse aadressile Vallamaja, Kurepalu, Kastre vald, 62113, Tartumaa

 

Lisainfo tel. 5139142, e-post tonu.muru@kastre.ee Tõnu Muru, majandusosakonnajuhataja