« Tagasi

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi finantsjuhi ametikohale

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  finantsjuhi ametikohale (asenduskoht kuni lapsehoolduspuhkusel  oleva ametniku naasmiseni)

Finantsjuhi ülesanded on:

 • finantsosakonna juhtimine ja koordineerimine;
 • valla eelarve ja lisaeelarvete planeerimise korraldamine, koostamine, kontrollimine, täitmise jälgimine ja aruannete esitamine;
 • valla ametiasutuste, vallavalitsuse hallatavate asutuste finantsvaldkonna korralduse jälgimine ja ettenähtud summade sihipärase kasutamise kontrollimine;
 • raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine;
 • asutuse juhi, valdkondade juhtide ja allasutuste juhtide nõustamine eelarvet puudutavates küsimustes;
 • valla ametiasutuste, vallavalitsuse hallatavate asutuste juhendamine ja konsulteerimine finantsvaldkonda kuuluvates küsimustes;
 • eelarvestrateegia koostamine, oma valdkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamine ja kinnitamiseks esitamine;
 • valla  raamatupidamisarvestuse korraldamine.

Nõuded kandidaadile:

 • majandus- või finantsalane magistrikraad;
 • juhtimiskogemus;
 • eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;
 • tööks vajalik arvuti kasutamise oskus;
 • tööks vajalike riigi ja  kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus, analüüsivõime.

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus sektoris;
 • töökogemus dokumendihaldusprogrammis Amphora e-arvete menetlemisel;
 • inglise keele oskus suhtlustasandil koos erialase sõnavara valdamisega.

Konkursi osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • väga häid eneseteostusvõimalusi valdkondade arendamisel;
 • mitmekesiseid kogemusi;
 • meeldivat töökeskkonda ja sõbraliku kollektiivi;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

Tööle asumise aeg:

 • 03.12.2018.a;
 • teenistuskoht asub aadressil Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja.

Dokumendid esitada hiljemalt  04.novembriks  2018.a e-posti aadressile  vald@kastre.ee  märgusõnaga „Finantsjuht" või saata Kastre Vallavalitsuse aadressile Vallamaja, Kurepalu, Kastre vald, 62113, Tartumaa

Lisainfo tel. 56982166, e-post: priit.lomp@kastre.ee Priit Lomp, vallavanem