« Tagasi

Kastre valla kohalikel teedel liikluse piiramine

Tulenevalt kevadisest teede lagunemisest ja liiklusseaduse § 12 lõike 1 alusel Kastre Vallavalitsus  otsustab:

1. Keelata Kastre valla kruus- ja pinnasteedel veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine alates 20. märtsist 2019 kuni 05. maini 2019 või uue korralduse vastuvõtmiseni.

2. Liikluspiirangu liik: C-kategooria mootorsõiduki, traktori ja liikurmasina liikluse keeld, vastavalt liiklusmärgile 313a „Veoauto sõidu keeld".

3. Liikluspiiranguga teedel on lubatud üle 8 tonnise registrimassiga veokite liiklus ainult vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel, väljaarvatud prügiveoautod, mille liiklemine liikluspiiranguga teedel on lubatud ilma vallavalitsuse eriloata.