« Tagasi

Kastre valla Haaslava ja Mäksa-Võnnu veopiirkonnas tõusevad korraldatud jäätmeveo teenustasud

Kastre Vallavalitsus annab teada, et alates 1. jaanuarist 2019.a tuleb Kastre valla elanikel arvestada segaolmejäätmete veo kulude suurenemisega Haaslava ja Mäksa-Võnnu piirkonnas. 

Ragn-Sells AS esitas 07.09.2018.a Kastre Vallavalitsusele taotluse korraldatud jäätmeveo teenustasude muutmiseks endise Mäksa-Võnnu (sh Järvselja ja Rõka küla) ja Haaslava veopiirkonnas. Hinnatõusu vajadust põhjendas ettevõte segaolmejäätmete käitluskulude kasvuga 80% ulatuses. Kui 2017. aastal oli parima käitluslahendusena Võnnu ja Mäksa piirkonnas jäätmete üleandmine Iru Jäätmepõletustehasesse hinnaga 33,50 €/t (KM-ta), siis alates 1. jaanuarist 2019 on jäätmete üleandmise maksumuseks juba 63 €/t (KM-ta). Haaslava piirkonnas oli hankehinna pakkumise ajal parim käitluslahendus Aardlapalu Jäätmekäitluskeskus, mille vastuvõtuhinnaks oli 42 €/t (KM-ta), kuid alates 1. jaanuarist 2019 on kehtestatud uueks vastuvõtuhinnaks 75,18 €/t (KM-ta). Samuti on võrreldes 2017. aastal hankesse esitatud pakkumusega tõusnud kütuse hinnad, keskmise brutopalk ning on kehtestatud teekasutustasu. Taotluses palus Ragn-Sells AS, alates 01.01.2019 heakskiita uued olmejäätmete teenustasud, milleks oli Mäksa-Võnnu piirkonnas 16,74 €/m3 (ilma KM-ta) ja Haaslava piirkonnas 10,13 €/m3 (ilma KM-ta).

Kastre Vallavalitsus ei nõustunud olmejäätmete teenustasude tõusuga 76%  ulatuses Haaslava piirkonnas ning Võnnu piirkonnas 43% ulatuses ja algatas läbirääkimised olmejäätmete teenustasude muutmise osas.

Läbirääkimiste tulemusel esisitas Ragn-Sells AS uue taotluse ettepanekuga kehtestada uueks olmejäätmete teenustasuks Haaslava piirkonnas 8,90 €/m3 (ilma KM-ta) ja Mäksa-Võnnu piirkonnas 15,10 €/m3 (ilma KM-ta), millega Kastre Vallavalitsus nõustus. Lepingu kogumahult tõuseb jäätmeveo kogumaksumus lepingu perioodil Haaslava piirkonnas 37% ja Mäksa-Võnnu piirkonnas 17%.

Uued teenuse hinnad alates 1.01.2019 on kätte saadavad Kastre valla kodulehelt ning Ragn-Sells AS kodulehelt https://www.ragnsells.ee/hinnakiri/?id=3779

Vallavalitsus nõustus uute teenustasude rakendamisega alates 01.01.2019.a, kuna jäätemeveo hanked, mis on sarnastes piirkondades läbiviidud on kujunenud kohati märkimisväärselt kallimaks, kui saavutatud kokkulepe. Jäätmeveo lepingu ülesütlemise korral oleks pidanud vald korraldama uue korraldatud jäätmeveo hanke, mille läbiviimise menetluse kestvuseks on hinnanguliselt kuni 6 kuud. Vabaturu tingimustes, kuhu oleksime võinud Ragn-Sells AS kokkulepet mitte saavutades jõuda, on suur oht, et raskemini läbipääsetavad kohad jäävad teenindamata ning jäätmeveo maksumus kujuneks kallimaks ja valla poolt kontrollimatuks.

Lähtuvalt nimetatud asjaolust paneme vallaelanikele südamele, et väga oluline on jäätmete liigiti kogumine ja taaskasutusse suunamine. Keskkonnateadliku tegevusega vähendame tekkivat segaolmejäätmete kogust ja maksame jäätmeveo eest vähem.

Jäätmekulude optimeerimiseks soovitame valida jäätmekogustele vastav konteineri suurus ja tühjendus graafik. Kui majapidamises kasutatakse rendikonteinerit, siis kõigil Kastre valla korraldatud jäätmeveo klientidel on võimalik detsembri kuu jooksul tellida tasuta olmejäätmete rendikonteineri vahetamine väiksema mahuti vastu. Tagastatav konteiner peab olema pestud või tuleb tasuda pesu teenuse eest. 

 

Lisainfo

https://www.kastre.ee/korraldatud-jaatmevedu