Avanes Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

 

Eile, 2. aprillil avas Rahandusministeerium Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadvooru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 2. mail kell 16.30.

Pane tähele, et sel aastal on programmis mitmeid muudatusi! Kuna KÜSK enam programmi korraldamisega ei tegele, on kogu vajalik info taotlejale avaldatud maakondliku arendusorganisatsiooni lehel. Need samad organisatsioonid võtavad vastu ka taotlusi ja vastavad küsimustele.

Oma maakonna arendusorganisatsiooni nime ja lisainformatsiooni programmi kohta leiad kõige kiiremini Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Tasuta nõustamist taotluste läbimõtlemiseks ja koostamiseks pakuvad jätkuvalt maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultandid.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.