Kastre Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid        
             
Struktuur KOVTP Teenistuskoha nimetus Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks Teenistusgrupp Tähtajalisus Koormus (teenistuskohti)
 
vallakantselei juhtimine vallasekretär ametnik juht  tähtajatu 1
juhtimine jurist-menetlusspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
juhtimine vallasekretäri abi ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 1
juhtimine asjaajaja-registripidaja ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 2
sotsiaalosakond sotsiaal osakonnajuhataja ametnik juht  tähtajatu 1
sotsiaal sotsiaaltöö peaspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
sotsiaal sotsiaaltöö spetsialist  ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 3
sotsiaal lastekaitse spetsialist ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 1
sotsiaal hooldustöötaja töötaja  toetav, teenindav tähtajatu 3
sotsiaal päevakeskuse perenaine töötaja toetav, teenindav tähtajatu 1
majandusosakond ehitus osakonnajuhataja ametnik juht  tähtajatu  1
ehitus ehitusspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
ehitus keskkonnaspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
ehitus maaspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
ehitus vanem-majandustööline töötaja keskastme spetsialist tähtajatu  1
ehitus majandustööline töötaja toetav, teenindav tähtajatu 1
ehitus heakorratöötaja töötaja toetav, teenindav tähtajatu 3
ehitus koristaja töötaja toetav, teenindav tähtajatu 2
ehitus bussijuht töötaja toetav, teenindav tähtajatu 0,5
finantsosakond juhtimine finantsjuht-osakonnajuhataja ametnik juht tähtajatu 1
juhtimine vanem-raamatupidaja ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
juhtimine raamatupidaja ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
arendusosakond hariduskultuur arendusspetsialist-osakonnajuhataja ametnik juht  tähtajatu  1
hariduskultuur huviharidus- ja kultuuritööspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
hariduskultuur teabespetsialist  ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
hariduskultuur kultuurimaja administraator-perenaine töötaja toetav, teenindav tähtajatu  1
hariduskultuur seltsimaja administraator-perenaine töötaja toetav, teenindav tähtajatu  1
hariduskultuur kultuuritöö spetsialist töötaja keskastme spetsialist tähtajatu 1,5
hariduskultuur noorsootöö spetsialist töötaja keskastme spetsialist tähtajatu 1,5
            37,5