26.10.18

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi maaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Maaspetsialisti ülesanded on:

 • Detailplaneeringute koostamise, kehtestatud planeeringute arvestuse, säilitamise ja kättesaadavuse korraldamine.

·         Osaleb valla arengustrateegia, arengukavade ja üldplaneeringu väljatöötamisel, täiendamisel ja elluviimisel.

·         Kinnistusregistriga seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine.

·         Maa omamise ja kasutamisega seotud dokumentide vormistamine, kooskõlastamine ja kontrollimine.

·         Maa arvestuse, eraldamise, mõõdistamise ning maakasutusõiguse dokumentide väljaandmise ühtse süsteemi loomine, tagamine ja kontrollimine.

·         Maamaksu andmete töötlemine ja edastamine Maksu- ja Tolliametile ning maade maksustamisega seotud küsimuste lahendamine.

·         Maamõõdistamise ja katastriüksuste moodustamisega seonduva töö korraldamine, kooskõlastamine ja kontrollimine.

·         Kohanimede ja aadressiandmete üle arvestuse pidamine ning uute kohanimede ja aadresside määramine.

·         Valda puudutava digitaalse kaardimaterjali pidev täiendamine.

·         Vallavalitsuse tööks vajalike asendiplaanide koostamine.

·         Valla üldplaneeringu ja detailplaneeringu koostamises osalemine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • Kõrgharidus (soovitaval valdkondlik);
 • Vähemalt 1-aastane töökogemus valdkonnas;
 • eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu
 • tööks vajalik arvuti ja programmide kasutamise oskus;
 • tööks vajalike riigi ja  kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus, analüüsivõime.

 

Kasuks tuleb:

·         töökogemus avalikus sektoris;

·         inglise ja vene  keele oskus suhtlustasandil.

 

Konkursi osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • väga häid eneseteostusvõimalusi valdkondade arendamisel;
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi;
 • enesetäiendamise võimalusi;
 • konkurentsivõimelist töötasu.

 

 

Tööle asumise aeg:

·         esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 02.01.2019.a;

·         teenistuskoht asub Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamajas.

 

Dokumendid esitada hiljemalt  12. novembriks  2018.a e-posti aadressile  vald@kastre.ee  märgusõnaga „Maaspetsialist" või saata Kastre Vallavalitsuse aadressile Vallamaja, Kurepalu, Kastre vald, 62113, Tartumaa

 

Lisainfo tel. 5139142, e-post tonu.muru@kastre.ee Tõnu Muru, majandusosakonnajuhataja
Toimetaja: MART KEERUTAJA