Kastre vallavalitsuse riigihanked
Viitenumber hanke nimetus liik link
195671 Sõiduauto liisimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195671
196825
Võnnu Keskkooli staadioni ehitus
 
Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196825
197962
Võnnu Keskkooli söögiruumi ja köögiruumide rekonstrueerimine
 
Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197962
197949 Melliste Algkool-Lasteaed rekonstrueerimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197949
198036 Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198036
 

Melliste Algkool-Lasteaed rekonstrueerimine omanikujärelvalve teostamine

 

alla lihthanke piirmäära jääv hange

Hankedokumendid,   lisa1,   lisa2,      lisa3, mahutabel.

  Võnnu Keskkooli staadioni ehituse omanikujärelevalve alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
  Sillaotsa Kooli ruumide ümberehitus alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
198548 Võnnu Lasteaia Värvuke väliala osaline rekonstrueerimine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198548
198506 Võnnu keskkooli köögiseadmete ostmine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/register/hange/198506
  Veekogude puhastamine taimestikust alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid