Võnnu Kultuurimaja ringitegevus 2019/2020

E ja K rahvatants, naisrühm Kaera-Marid 19-21 Esimene trenn toimub 9.09.2019 kell 19 

Juhendaja Viivika Kook, telefon 5342 1274

T draamaring, noorte 15.30-17.30

Juhendaja Marju Marga, telefon 525 7058

T rahvatants, segarühm Kastre 19.30-21.30

Juhendaja Viivika Kook, telefon 5342 1274

K rahvatants, memmede rühm Wenden 14-16

Juhendaja Viivika Kook, telefon 5342 1274

N inkaklubi, noorte 16-18

Juhendaja Keitlin Kitsing

N seltskonnatantsijad, 19-20 Esimene trenn 10.10. 2019

juhendaja Birgit Kivimurd, telefon 529 6114

R Võnnu Kihelkonnakoor 19.00-21.30 Esimene proov toimub 13.09.2019 kell 19

Info koorivanemalt Villu Lepikov messengeri, või meili villu.lepikov@gmail.com

Võnnu kultuurimaja teenuste hinnakiri

1) Väike saal – kasutus koos abiruumidega (wc, garderoob) 10 eurot/h; 2) Suur ja väike saal - kasutus koos abiruumidega (wc, garderoob) 25 eurot/h.

Lisainfo: Tiia Kerge 508 9717 tiia.kerge@kastre.ee; Ülle Seire 58552993 ulle.seire@kastre.ee