« Tagasi

Kastre valla arengukava avalikud arutelud

Kastre valla arengukava perioodiks 2019-2026 eelnõuga saab tutvuda, valla veebilehel https://www.kastre.ee/arengukava

Avalikud arutelud toimuvad:

 29. aprillil Kurepalu Priiuse seltsimaja, kell 17:30  - süveneme majandusvaldkonda ja piirkonna arengutesse laiemalt;

 02. mail Melliste Algkool-Lasteaia vabaajaruum, kell 17:30 süveneme sotsiaalvaldkonda ja piirkonna arengutesse laiemalt;

 06. mail Võnnu kultuurimaja, kell 17:30 süveneme hariduse ja kultuuri valdkonda ning piirkonna arengutesse laiemalt;