« Tagasi

Esita ettepanek Kastre kaasavasse eelarvesse!

Esita ettepanek Kastre kaasavasse eelarvesse! - ettepanekute esitamine on lõppenud.

Ettepanekuid saab esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 20. oktoober - 20. november 2019. Ettepanek esitatakse elektrooniliselt valla kodulehel www.kastre.ee/kaasav-eelarve (ettepanekute esitamise vorm) või e-posti aadressil  vald@kastre.ee. Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot. Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust  määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele. Lisainfot saab mart.keerutaja@kastre.ee või 5855 2944