« Tagasi

Kastre Valla arengukava eelnõu avalik väljapanek

Kastre valla arengukava perioodiks 2019-2026 eelnõuga saab tutvuda, perioodil 11.04-24.04.2019.a, Kastre vallavalitsuses, valla raamatukogudes ja valla veebilehel https://www.kastre.ee/arengukava

Avalikud arutelud toimuvad:

 29. aprillil Kurepalu Priiuse seltsimaja, kell 17:30  - süveneme majandusvaldkonda ja piirkonna arengutesse laiemalt;

 02. mail Melliste Algkool-Lasteaia vabaajaruum, kell 17:30 süveneme sotsiaalvaldkonda ja piirkonna arengutesse laiemalt;

 06. mail Võnnu kultuurimaja, kell 17:30 süveneme hariduse ja kultuuri valdkonda ning piirkonna arengutesse laiemalt;