Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 27. augustil 2019 kell 17.00 Kurista külas, Jaago talus. Arutlusele tulevad küsimused: 1) Kastre valla 2019. aasta I lisaeelarve 2) Projektide...

Kutse Kastre Vallavolikogu istungile 27.08.2019

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 27. augustil 2019 kell 17.00 Kurista külas, Jaago talus. Arutlusele tulevad küsimused: 1) Kastre valla 2019. aasta I lisaeelarve 2) Projektide...

Teatame, et seoses Võnnu katlamaja  tootmise üleviimisel hakkpuidule on  alates 01. septembrist 2019.a.  uueks soojusenergia müügihinnaks 74.- €/MWh, millele lisandub seadusega...

Võnnu aleviku katlamaja soojusenergia müügihind muutub alates 1. septembrist 2019.a

Teatame, et seoses Võnnu katlamaja  tootmise üleviimisel hakkpuidule on  alates 01. septembrist 2019.a.  uueks soojusenergia müügihinnaks 74.- €/MWh, millele lisandub seadusega...

Kastre Vallavolikogu võttis oma 18.06.2019 toimunud istungil vastu määruse, millega muutus senine noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord.   Uue määruse alusel...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord on muutunud

Kastre Vallavolikogu võttis oma 18.06.2019 toimunud istungil vastu määruse, millega muutus senine noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord.   Uue määruse alusel...

28. augusti 2018 määrusega nr. 50 võttis Kastre Vallavolikogu vastu määruse, mis reguleerib muu hulgas Kastre vallas asuvate või tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste, seltsingute ja...

Kultuuri-, spordi- ja vabaajategevuste toetustaotluste esitamise tähtaeg on 20. augustil

28. augusti 2018 määrusega nr. 50 võttis Kastre Vallavolikogu vastu määruse, mis reguleerib muu hulgas Kastre vallas asuvate või tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste, seltsingute ja...

Infoleht on loetav siin . Postkastidesse ilmub paberkandjal alates 15. augustist.

Ilmunud on augustikuu infoleht

Infoleht on loetav siin . Postkastidesse ilmub paberkandjal alates 15. augustist.

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 15. augustil Jalaka 48 kell 10.00-14.00 tasuta infopäeva meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas...

Maaelu majandustegevuse mitmekesistamise toetuse infopäev Tartus

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 15. augustil Jalaka 48 kell 10.00-14.00 tasuta infopäeva meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas...

  Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine toel uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 9732 eurot, Leader toetas...

Võnnu kultuurimaja sai projektitoetuse abil uued rahvariided

  Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine toel uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 9732 eurot, Leader toetas...

Ranitsatoetust on võimalik taotleda lapsevanemal, kelle laps astub esmakordselt Kastre valla koolide, muukeelse või erivajadusega laste õppeasutuse 1.klassi. Ranitsatoetuse saamiseks peab...

Vallavalitsus võtab vastu ranitsatoetuse taotlusi

Ranitsatoetust on võimalik taotleda lapsevanemal, kelle laps astub esmakordselt Kastre valla koolide, muukeelse või erivajadusega laste õppeasutuse 1.klassi. Ranitsatoetuse saamiseks peab...

Töötukassa Tartumaa osakond ja bussiettevõte AS GoBus korraldavad 2. septembril infopäeva, kus tutvustatakse bussijuhi põnevat elukutset ja bussijuhiks õppimise võimalusi. Töötukassa Kvartali...

Eesti Töötukassa ja GoBus ootavad huvilisi bussijuhi elukutset tutvustavale infopäevale

Töötukassa Tartumaa osakond ja bussiettevõte AS GoBus korraldavad 2. septembril infopäeva, kus tutvustatakse bussijuhi põnevat elukutset ja bussijuhiks õppimise võimalusi. Töötukassa Kvartali...

Kastre Vallavalitsus otsustas 18. juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste...

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 18. juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab otseste...

Kastre Vallavalitsus on kollektiivpuhkusel 8.-26. juuli. Kollektiivpuhkuse ajal on Kurepalus vallamajas võimalik registreerida sünde ja elukohateateid esmaspäeviti kell 10-14 ja neljapäeviti...

Kastre Vallavalitsus on kollektiivpuhkusel 8.-26. juuli

Kastre Vallavalitsus on kollektiivpuhkusel 8.-26. juuli. Kollektiivpuhkuse ajal on Kurepalus vallamajas võimalik registreerida sünde ja elukohateateid esmaspäeviti kell 10-14 ja neljapäeviti...

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku...

Juulikuust väljastab surmatõendi tervishoiuteenuse osutaja

1. juulist muutub surnu lähedaste asjaajamine lihtsamaks Juulikuust pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku...

28. juunil kell 18 toimub Priiuse seltsimajas vallavanema vastuvõtt koolilõpetajatele. Vallavalitsus palub kõigil Kastre vallas elavatel kutse-, kõrg-, ja ülikooli lõpetajatel endast teada anda...

Koolilõpetaja, anna endast märku!

28. juunil kell 18 toimub Priiuse seltsimajas vallavanema vastuvõtt koolilõpetajatele. Vallavalitsus palub kõigil Kastre vallas elavatel kutse-, kõrg-, ja ülikooli lõpetajatel endast teada anda...

Kastre Vallavalitsus võttis 13. juunil 2019 korraldusega nr 337 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lange külas asuva  Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu . Planeeritav ala...

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine

Kastre Vallavalitsus võttis 13. juunil 2019 korraldusega nr 337 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lange külas asuva  Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu . Planeeritav ala...

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                         13....

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 18. juunil 2019 kell 17.00 Järvselja jahilossis

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                         13....

Kastre Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hanke "Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti ekspertiis" hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. ...

Kastre Vallavalitsus soovib sõlmida lepingu SA Hooldekodu Härmalõng rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi läbiviijaga

Kastre Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hanke "Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti ekspertiis" hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele. ...

Kastre valla juunikuine infoleht on kättesaadav siin .

Ilmunud on juuni infoleht

Kastre valla juunikuine infoleht on kättesaadav siin .

ÜLESKUTSE PAADIMEHED, -NAISED OSALEMA PEIPSI TOIDU TÄNAVAL   24.-25.august toimub teine „Peipsi Toidu Tänav 175 km". See on pop-up restoranide festival, mis kulgeb Vasknarvast...

ÜLESKUTSE PAADIMEHED, -NAISED OSALEMA PEIPSI TOIDU TÄNAVAL

ÜLESKUTSE PAADIMEHED, -NAISED OSALEMA PEIPSI TOIDU TÄNAVAL   24.-25.august toimub teine „Peipsi Toidu Tänav 175 km". See on pop-up restoranide festival, mis kulgeb Vasknarvast...

Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu väljaehitamine - hankedokumendid

Kastre Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu rajajaga

Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu väljaehitamine - hankedokumendid

Kastre valla valimiskomisjon kinnitas oma 24.05.2019 otsusega nr 2 "Kastre valla valimiskomisjoni valimisteaegse tööaja määramine" 2019 aasta Euroopa Parlamendi valimiste häälte korduslugemise...

Kastre valla valimiskomisjoni teade

Kastre valla valimiskomisjon kinnitas oma 24.05.2019 otsusega nr 2 "Kastre valla valimiskomisjoni valimisteaegse tööaja määramine" 2019 aasta Euroopa Parlamendi valimiste häälte korduslugemise...