« Tagasi

Võnnu aleviku jõulukuused

Võnnu kortermajade elanikel on võimalik oma kuused viia katlamaja juures oleva pakendikonteineri juurde.

Vanad jõulukuused viiakse ära 7. jaanuari hommikul.