11.04.19

Kastre valla arengukava perioodiks 2019-2026 eelnõuga saab tutvuda, perioodil 11.04-24.04.2019.a, Kastre vallavalitsuses, valla raamatukogudes ja valla veebilehel https://www.kastre.ee/arengukava

Avalikud arutelud toimuvad:

 29. aprillil Kurepalu Priiuse seltsimaja, kell 17:30  - süveneme majandusvaldkonda ja piirkonna arengutesse laiemalt;

 02. mail Melliste Algkool-Lasteaia vabaajaruum, kell 17:30 süveneme sotsiaalvaldkonda ja piirkonna arengutesse laiemalt;

 06. mail Võnnu kultuurimaja, kell 17:30 süveneme hariduse ja kultuuri valdkonda ning piirkonna arengutesse laiemalt;

Kastre Vallavalitsus koostab Kastre valla arengukava perioodiks 2019-2026. Sellega seoses palume vastata järgnevale küsimustikule

Anonüümse küsimustiku lõpus on vabaväli, kuhu palume vähemalt täita küla või piirkonna, sel juhul on võimalik leida võimalikele tekkinud küsimustele parim lahendus.

Lisainfo: 

https://www.kastre.ee/arengukava

mart.keerutaja@kastre.ee

5855 2944

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-dc_2-hYTeTWH40Ha1H8JsDQG7imqjqAs6KlIEqrPDlZXkA/viewform

 

12.02.18
Melliste asula soojamajanduse arengukava 2017-2027
Toimetaja: MART KEERUTAJA