Arendusosakond   Nimi   e-post   telefon
arendusspetsialist-osakonnajuhataja   Mart Keerutaja   mart.keerutaja@kastre.ee  

5855 2944

 

kultuuri- ja teabespetsialist

  Rasmus Toompere   rasmus.toompere@kastre.ee  

522 9351

 

kultuuri- ja kogukonnatööspetsialist   Ülle Seire   ulle.seire@kastre.ee  

5855 2993

 

huviharidus- ja noorsootööspetsialist 
(0,4 ametikohta - noortekeskused)
  Karin Küttis   karin.kuttis@kastre.ee  

 

huviharidus- ja noorsootööspetsialist
(0,6 ametikohta - huvihariduse taotlused, malevad, laagrid)
  Kaisa Vahtla   kaisa.vahtla@kastre.ee   5304 3073

vastuvõtuajad T 9-15

24.01.19

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

 

Kastre Vallavolikogu võttis oma 28.08.2018 toimunud istungil vastu määruse, millega muutub senine noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord. Eelkõige muutub kord erahuvikoolides ja huviringides õppivate noorte toetuse osas:

Uue määruse alusel tõuseb huvihariduse ja huvitegevuse omaosalustoetus kuni 250 euroni aastas.

Kui noor õpib erahuvikoolis, millel on kehtestatud lisaks omaosalustasule ka õpilaskoha tegevuskulu (nn pearaha) arvestuslik maksumus, siis see võib moodustada omaosalustoetusest kuni 100 €.  Seljuhul on omaosalustoetuse suuruseks kuni 150 €.

Kui erahuvikoolil ei ole kehtestatud nn pearaha, on omaosalustoetuse summaks kuni 250 €

Kui noor õpib huvikoolis, mis on kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus ( nn munitsipaalhuvikool) siis õppekoha tegevuskulu maksumuse kompenseerimine toimub vallavalitsuse ja huvikooli vahelise lepingu alusel täies mahus. Munitsipaalhuvikoolis õppivate õpilaste puhul omaosalustoetust ei kompenseerita.

Nii nagu varem, tasutakse omaosalustoetused kui ka pearahad arvete alusel, otse huvihariduse ja  huvitegevuse teenuse osutajale.

Vallavalitsus toetab noore huviharidust ja huvitegevust ainult ühes huvikoolis ühel erialal või ühes huviringis.

Määrus on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/407092018021

Lae alla  (määruse pdf)

 

Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

(SPOKU veebiaadress https://piksel.ee/spoku/kastre)Juhend kirjaliku taotluse esitamiseks

1. Lae alla taotluse kirjalik vorm


2. Taotlusele lisa huvitegevuse pakkujalt allkirjastatud tõend
kinnitusega, et taotluse esitamise hetkel osaleb noor huvitegevuses ja on
huvialaga, millele toetust taotletakse, tegelenud või huvikoolis õppinud
taotluse esitamisele eelnevalt vähemalt üks kuu.

3. Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja tõend saada e- postile:
vald@kastre.ee

4. Paberkandjal allkirjastatud taotlusi ja tõendeid võetakse vastu
Kurepalu vallamajas ja Võnnu teenuskeskuses lahtiolekuaegadel.

Juhend kirjaliku taotluse esitamiseks

  1. Lae alla taotluse kirjalik vorm ( Lisa 1)
  2. Taotlusele lisa huvitegevuse pakkujalt allkirjastatud tõend kinnitusega, et taotluse esitamise hetkel osaleb noor huvitegevuses ja on huvialaga, millele toetust taotletakse, tegelenud või huvikoolis õppinud taotluse esitamisele eelnevalt vähemalt üks kuu.
  3. Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja tõend saada e- postile: vald@kastre.ee
  4. Paberkandjal allkirjastatud taotlusi ja tõendeid võetakse vastu Kurepalu vallamajas ja Võnnu teenuskeskuses lahtiolekuaegadel.

 

 

Lisainfo

Kaisa Vahtla

Huviharidus- ja noorsootööspetsialist

Mob: +372 5304 3073

E-post: kaisa.vahtla@kastre.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA