26.06.18

1)      Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017473

2)      Matusetoetuse maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018035

3)      Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

https://www.riigiteataja.ee/akt/417022018031

4)      Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018013

5)      Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018014

6)      Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018015

7)      Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad

https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018016
Toimetaja: MART KEERUTAJA