1)      Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017473

2)      Matusetoetuse maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018035

3)      Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel https://www.riigiteataja.ee/akt/417022018031

4)      Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018013

5)      Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018014

6)      Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018015

7)      Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018016

8)      Koduteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018023

9)      Tugiisikuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018024