Sotsiaalvaldkonna õigusaktid

 

  1. Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017473
  2. Matusetoetuse maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018035
  3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel https://www.riigiteataja.ee/akt/417022018031
  4. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018013
  5. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018014
  6. Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018015
  7. Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018016
  8. Koduteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018023
  9. Tugiisikuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018024

Keskkonna valdkonna õigusaktid

Haaslava Vallavolikogu 16.04.2014.a määrus nr 10 „Haaslava valla heakorra eeskiri" https://www.riigiteataja.ee/akt/430042014077

Mäksa Vallavolikogu 01.04.2003.a määrus nr 5 „Heakorra ja kaevetööde eeskirja kehtestamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/430052014033

Võnnu Vallavolikogu 26.09.2002.a määrus nr 13 „Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/213714