1.08.19

Kastre vallavalitsuse riigihanked

2019
Viitenumber hanke nimetus liik link
  Melliste keskusehoone  ehitusprojekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
206960 KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDE SUVINE HOOLDUS 2019 Lihthange

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1560703/general-info

208188 Haaslava lasteaia projekteerimine Avatud hankemenetlus https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1568316/general-info
  Sillaotsa Kooli parklaaluse ehitustööd alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
209302 Sillaotsa kooli fassaadi ja köögiruumide ehitustööd Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1575666/general-info
209388 Roiu lasteaia tualettruumi ümberehitus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576075/general-info
209403 Melliste Spordihoone sademevee ärajuhtimiseks kivisillutise paigaldus Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1576125/general-info
  Võnnu Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed andmesidevõrgu väljaehitamine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
  Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti ekspertiis alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
210237 Vooremäe suusatunneli tööprojekti koostamine ja ehitamine Lihthange https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1581343/general-info
  Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid
  Kastre vallas asuvate paisjärvede kinnikasvamist soodustavate veetaimede veekogudest eemaldamise väikehanke korraldamine alla lihthanke piirmäära jääv hange Hankedokumendid

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA